Reklamacje

Klient może złożyć reklamację związana z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na taką reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania.

Jeśli Klient ma problem z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, może złożyć reklamację w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres bok@bodruk.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinien być zawarty opis zaistniałego problemu.

Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, a jego odpowiedź zostaje przekazana Klientowi w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.